Překladatelský servis Petra Kolářová Domažlická 227, Plzeň
Překladatelský servis Petra Kolářová Domažlická 227, Plzeň
www.prekladatelskyservis.net
Home Kontakt
 
Překladatelský servis Petra Kolářová
Překladatelský servis Petra Kolářová
Vizitka  

ÜBERSETZUNGEN IN DEUTSCH, ENGLISCH, RUSSISCH. 

Překlady a tlumočení v německém jazyce. Simultánní a konsekutivní tlumočení. Půldenní/celodenní tlumočení.

Překlady s tlumočnickou doložkou.
Specializace na techniku, automobilový průmysl, stavebnictví. 
Právní texty - smlouvy, vyhlášky, stanovy.

Překlady v jazyce anglickém, ruském.

Zkušenost a používání CAT nástrojů (Transit, Across).

DEUTSCH SIEHE UNTEN / ENGLISH SEE BELOW

Překladatelský servis Kolářová - Vaše překlady včas!

  

  
 
 
Plzeň   -   PŘEKLADATELSKÝ SERVIS PETRA KOLÁŘOVÁ   -  Plzeň
PŘEKLADATELSKÝ SERVIS KOLÁŘOVÁ - Vaše překlady včas!
Potřebujete Váš dokument přeložit do jazyka německého?
Nebo anglického či ruského?
Chcete vědět co přesně stojí v cizojazyčném textu ve vaší ruce, na monitoru vašeho počítače?
Chcete si ověřit, zda jste dopis v cizím jazyce zvládli na výbornou?
Pak jste správně zde, na stránce PŘEKLADATELSKÝ SERVIS KOLÁŘOVÁ - Vaše překlady včas!
Naši překladatelé a soudní tlumočníci mají dlouholetou zkušenost a praxi, pravidelně se účastní školení v rámci celoživotního vzdělávání.
    FLEXIBILITA, KVALITNÍ ZPRACOVÁNÍ

Provádíme odborné překlady v němčině, bez nebo s tlumočnickou doložkou.
Odborné překlady v jazyce anglické a ruském.
Obory: právo obchodní, obchodních společností, dědické, trestní.
Technické překlady ze stavebnictví, elektrotechniky, automobilového průmyslu; reklamní texty.
Používáme překladatelský software Transit!
Korektura překladu rodilým mluvčím za příplatek.
Srovnávací korektura překladu provedeného jiným překladatelem.
Tlumočení v němčině na obchodních jednáních, při prezentacích, u soudu.
Tlumočení simultánní, konsekutivní.
Flexibilita, kvalitní zpracování.
  Kontakt:

Telefon:

(+420) 723 547 444 p. Kolářová

Email:

kolarova.jp@seznam.cz

Jak objednat překlad?

Objednávky přijímáme elektronickou formou – e-mailem, poštou nebo faxem.
V objednávce se uvede přesná specifikace požadavků zákazníka (termín vyhotovení, požadavek korektury rodilým mluvčím, způsob platby, příp. adresa a ostatní údaje k zaslání faktury / hotového překladu). Přijatou zakázku vám potvrdíme elektronicky zpět, a tím je objednávka považována za závaznou.

Kolik za překlad nebo tlumočení zaplatím a jak?

Cenovou kalkulaci odpovídající přesně Vašim požadavkům vypracujeme dle Vaší poptávky.
Pošlete nám Váš soubor na adresu kolarova.jp@seznam.cz, my Vám obratem zašleme zpět kalkulaci a termín vyhotovení.
Základem pro výpočet je normostrana, na Vaše přáni kalkulaci vyhotovíme na počet slov.
Platba je možná na fakturu – převodem na účet, nebo na dobírku (dobírka je účtována k ceně překladu).

  Poznámky:
  • Normostrana – stránka textu o počtu 1800 znaků včetně mezer (tj. 30 řádek po 60 úhozech)
  • Neúčtujeme příplatky za odbornost, nerozlišujeme, zda se jedná o cizí jazyk do češtiny či naopak.
  • Veškeré záležitosti obchodního vztahu se řídí platným obchodním zákoníkem.
Deutsch
Übersetzungen in Deutsch
Übersetzungen in Bereichen: Handelsrecht, Recht der Handelsgesellschaften, Strafrecht Erbrecht; Elektrotechnik, Automobilindustrie, Bauwesen; Werbetexte.
Korrektur der Übersetzung vom Muttersprachler.
Korrektur einer Übersetzung von fremdem Dolmetscher.
Bei Bedarf, z.B. bei amtlichen Dokumenten, fertigt die Übersetzung ein vereidigter Dolmetscher (der Urkunde wird die Dolmetscherklausel mit dem Siegel beigefügt).

Als verbindlich betrachten wir eine schriftliche Bestellung, und zwar auch in elektronischer Form (per Email). In der Bestellung spezifieren Sie bitte genau Ihre Anforderungen (Erstellungstermin, Anforderung an Korrektur vom Muttersprachler, Zahlungsweise, ggf. Adresse und sonstige Angaben zur Zustellung der Rechnung oder der fertigen Übersetzung). Die Bezahlung erfolgt per Banküberweisung oder per Nachnahme (die Nachnahmegebühr wird auf den Preis der Übersetzung aufgerechnet).

Langjährige Erfahrungen, schnell, qualitativ.
  Kontakt:

Per Email:

kolarova.jp@seznam.cz

Telefonisch:

(+420) 723 547 444 Frau Kolarova
English

Translation in English
General texts, IT, legal, business and financial translations, hobby, commercial texts.
Proofreading of translations by native speakers charged extra.
Comparative proofreading of translations made by other translators.
Express translations - within 2 hours electronically (at most 2 standard pages (NS).
Orders by e-mail, fax or mail.
Please specify all your requirements exactly in an order (date of delivery, requirement of proofreading by native speaker, mode of payment, address).
Payment on invoice is possible - by credit transfer or c.o.d. (cash on delivery).

Promptness and quality.
  Contact:

Email:

kolarova.jp@seznam.cz

Phone:

(+420) 723 547 444 Ms. Kolarova

 

   Překladatelský servis Petra Kolářová Domažlická 227, Plzeň, Web: www.prekladatelskyservis.net