Průzkum spokojenosti a postojů občanů Nového Strašecí 2018

Vážení spoluobčané,
opět se na Vás obracíme s průzkumem spokojenosti obyvatel Nového Strašecí. V předchozích letech Vaše názory posloužily jako podklad pro mnohá rozhodnutí vedení města. Děkujeme! Výsledky předchozích průzkumů jsou k dispozici zde.
Vaše názory nás stále velmi zajímají a rádi bychom Vás tímto požádali o vyplnění předkládaného anonymního dotazníku nejpozději do 20.5.2018. Dotazník je určen všem občanům města od věku 15 let. Dotazník si můžete také stáhnout zde, vytisknout a vyplnit ručně.
Na konci dotazníku následuje ještě sekce zaměřená na sportovní vyžití. Odpovědi budou sloužit jako podklad pro zpracovávaný Plán rozvoje sportu.
Děkujeme předem za Vaše názory a za Váš čas.

Karel Filip, starosta města
Libuše Vosátková, místostarostka města

1. BEZPEČNOST A INFRASTRUKTURA

Prosím uveďte míru své spokojenosti s jednotlivými oblastmi bezpečnosti a infrastruktury v našem městě:

1 – velmi spokojený/á;
2 – spíše spokojený/á;
3 – spíše nespokojený/á;
4 – velmi nespokojený/á;
0 – nevím, nemohu hodnotit;
X – je mi to jedno/ nezajímá mě to;

Jsou-li pro Vás některé oblasti zvláště důležité, můžete tuto skutečnost zaškrtnout vpravo.


Hodnocení Oblast Zvláště důležité
1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Udržování veřejného pořádku, činnost Městské policie

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Dostatek přechodů na vhodných místech

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Bezpečnost dětí před školou, jídelnou a školkami (doprava, úprava okolí aj.)

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Bezpečnost v místě Vašeho bydliště

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Autobusové spojení s ostatními městy

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Parkování v centru města

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Parkování v místě Vašeho bydliště

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Stav a opravy komunikací a chodníků

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Zimní a letní údržba a úklid komunikací a chodníků


Další oblast (případně komentář k Vašemu hodnocení výše):

2. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Prosím uveďte míru své spokojenosti s jednotlivými oblastmi v našem městě:
1 – velmi spokojený/á; 2 – spíše spokojený/á; 3 – spíše nespokojený/á; 4 – velmi nespokojený/á; 0 – nevím, nemohu hodnotit; X – je mi to jedno/ nezajímá mě to.
Jsou-li pro Vás některé oblasti zvláště důležité, můžete tuto skutečnost zaškrtnout vpravo.


Hodnocení Oblast Zvláště důležité
1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Vzhled města celkově

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Vzhled náměstí

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Vzhled okolí v místě Vašeho bydliště

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Vzhled veřejné zeleně, dostupnost odpočinkových míst (lavičky aj.)

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Úklid města a dostupnost odpadkových košů

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Úklid po psech ve městě

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Nová služba svozu bioodpadů od občanů

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Dostupnost kontejnerů na bioodpad

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Dostupnost a počet kontejnerů na tříděný odpad

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Služby sběrného dvora


Další oblast (případně komentář k Vašemu hodnocení výše):

3. VOLNÝ ČAS

Prosím uveďte míru své spokojenosti s možnostmi trávení volného času v našem městě:
1 – velmi spokojený/á; 2 – spíše spokojený/á; 3 – spíše nespokojený/á; 4 – velmi nespokojený/á; 0 – nevím, nemohu hodnotit; X – je mi to jedno/ nezajímá mě to;
Jsou-li pro Vás některé oblasti zvláště důležité, můžete tuto skutečnost zaškrtnout vpravo.


Hodnocení Oblast Zvláště důležité
1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Zařízení a možnosti vyžití pro seniory (Akademie volného času aj.)

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Možnosti vyžití pro rodiče na rodičovské dovolené

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Dětská hřiště pro předškolní děti

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Dětská hřiště pro školní děti

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Možnosti sportovního, kulturního a volnočasového vyžití pro mládež nad 15 let

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Nabídka kulturních programů v NKC

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Kulturní akce ve městě

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Sportoviště přístupná veřejnosti

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Knihovna (otevírací doba, nabídka služeb)


Další oblast (případně komentář k Vašemu hodnocení výše):

4. SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ OBLAST

Prosím uveďte míru své spokojenosti s jednotlivými aspekty sociální a zdravotní oblasti:
1 – velmi spokojený/á; 2 – spíše spokojený/á; 3 – spíše nespokojený/á; 4 – velmi nespokojený/á; 0 – nevím, nemohu hodnotit; X – je mi to jedno/ nezajímá mě to;
Jsou-li pro Vás některé oblasti zvláště důležité, můžete tuto skutečnost zaškrtnout vpravo.


Hodnocení Oblast Zvláště důležité
1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Dostupnost míst v domě s pečovatelskou službou

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Dostupnost a kvalita ambulantní a domácí péče o seniory

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Lékařské služby ve městě

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Poliklinika (prostory, dostupnost, parkování)

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Pracovní příležitosti ve městě


Další oblast (případně komentář k Vašemu hodnocení výše):

5. VZDĚLÁVÁNÍ

Prosím uveďte míru své spokojenosti s jednotlivými oblastmi vzdělávání v našem městě:
1 – velmi spokojený/á; 2 – spíše spokojený/á; 3 – spíše nespokojený/á; 4 – velmi nespokojený/á; 0 – nevím, nemohu hodnotit; X – je mi to jedno/ nezajímá mě to.
Jsou-li pro Vás některé oblasti zvláště důležité, můžete tuto skutečnost zaškrtnout vpravo.


Hodnocení Oblast Zvláště důležité
1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Dostupnost a kapacita mateřských škol

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Provozní doba v mateřských školách

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Kvalita předškolní výchovy v mateřských školách

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Kvalita stravování v mateřských školách

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Kvalita školní výuky v základní škole

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Nabídka kroužků a oddílů pro děti

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Nabídka kroužků a oddílů pro náctileté

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Dostupnost a kapacita školní družiny

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Kvalita školní družiny

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Kvalita stravování ve školní jídelně


Další oblast (případně komentář k Vašemu hodnocení výše):

6. SPRÁVA MĚSTA A INFORMOVANOST

Prosím uveďte míru své spokojenosti s jednotlivými oblastmi správy města a informovanosti v našem městě:

1 – velmi spokojený/á; 2 – spíše spokojený/á; 3 – spíše nespokojený/á; 4 – velmi nespokojený/á; 0 – nevím, nemohu hodnotit; X – je mi to jedno/ nezajímá mě to;
Jsou-li pro Vás některé oblasti zvláště důležité, můžete tuto skutečnost zaškrtnout vpravo.


Hodnocení Oblast Zvláště důležité
1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Úřední hodiny na MěÚ (uveďte prosím případný návrh změny úředních hodin níže)

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Vstřícnost a ochota pracovníků MěÚ

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Možnost občanů podílet se na rozhodování o řízení města

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Hospodaření s prostředky města

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Údržba budov v majetku města (budova ZUŠ, škola a gymnázium, poliklinika, hala BIOS, NKC ...)

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Informace o dění ve městě všeobecně

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Novostrašecký měsíčník

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Webové stránky města (www.novestraseci.cz)

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Informace ze sociálních sítí (Facebook) o dění ve městě


Ohodnoťte prosím další služby ve městě:


Hodnocení Služba Zvláště důležité
1 | 2 | 3 | 4
0 | X

TSNS (Technické služby)

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Pošta

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Infocentrum

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Základní umělecká škola

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Dům dětí a mládeže

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Gymnázium

1 | 2 | 3 | 4
0 | X

Veřejné WC


Případný komentář k Vašemu hodnocení výše:

Co byste navrhoval/-a zlepšit při vyřizování na MěÚ?:

Je nějaká oblast, ve které byste si přál/-a být více informován/-a?:

7. DALŠÍ NÁMĚTY

Zaškrtněte prosím vpravo v případě zájmu. Ano
Měl/-a byste zájem o zřízení vyhrazeného prostoru na venčení a volné pobíhání psů?
Měl/-a byste zájem na zlepšení podmínek pro jízdu na kole ve městě a okolí?
Měl/-a byste zájem na omezení volného pohybu psů po městě?
Máte zájem o moderní formy vyřizování na MěÚ, např. přes web, e-mail, e-podpis?
Uvítal/-a byste zřízení míst vyhrazených na grilování v blízkosti sídlišť?

Případný komentář k Vašemu hodnocení výše:

8. MĚSTO JAKO CELEK

Co vnímáte jako největší současný problém města, který by se měl urychleně řešit?
Jaké je podle Vás nejhezčí místo v Novém Strašecí?
Které místo je naopak ostudou města?
Jakou službu ve městě nejvíce oceňujete/využíváte?
Jakou službu naopak nejvíc postrádáte?
Chcete sdělit něco dalšího, co se nevešlo do formuláře?

8a. Sport a sportovní infrastruktura (mimořádná sekce)

Jak často sportujete? Pravidelně alespoň 3x týdně.
Pravidelně 1–2x týdně.
Nepravidelně 1–3x měsíčně.
Nesportuji vůbec.
Jaký sport ve městě Nové Strašecí provozujete? Cyklistika
Běh
In-line bruslení
Fitness
Bojové sporty
Fotbal
Volejbal
Tenis
Badminton
Stolní tenis
Jiné (doplňte)
Jakou formou sport provozujete? Sportuji neorganizovaně (sám/sama, s přáteli apod.).
Sportuji organizovaně v rámci sportovních lekcí a kurzů pro veřejnost.
Sportuji organizovaně v rámci sportovního klubu/týmu (aktivní člen).
Nesportuji vůbec.
Co Vám brání v realizaci sportu ve městě Nové Strašecí? V realizaci sportu mi nic nebrání.
V realizaci sportu mi brání finanční náročnost sportovních aktivit.
V realizaci sportu mi brání absence nebo nízká kvalita nabízených sportovních aktivit.
V realizaci sportu mi brání absence nebo nízká kvalita sportovní infrastruktury.
V realizaci sportu mi brání zdravotní stav.
V realizaci sportu mi brání nedostatek volného času.
Jak jste spokojený/á s možností sportovního vyžití ve městě Nové Strašecí? Jsem zcela spokojen/a.
Jsem spíše spokojen/a.
Jsem spíše nespokojen/a.
Jsem zcela nespokojen/a.
Jaké sportovní aktivity Vám ve městě Nové Strašecí schází (seřaďte, prosím, dle priorit)? Sportovní nabídka ve městě Nové Strašecí je zcela dostačující.
Ve městě Nové Strašecí (nejvíce) postrádám
  Ve městě Nové Strašecí postrádám
  Ve městě Nové Strašecí (nejméně) postrádám
Jak hodnotíte kvalitu sportovní infrastruktury ve městě Nové Strašecí? Jsem zcela spokojen/a.
Jsem spíše spokojen/a.
Jsem spíše nespokojen/a.
Jsem zcela nespokojen/a.
Jaké prvky sportovní infrastruktury Vám ve městě Nové Strašecí schází (seřaďte, prosím, dle priorit)? Sportovní infrastruktura ve městě Nové Strašecí je zcela dostačující.
Ve městě Nové Strašecí (nejvíce) postrádám
  Ve městě Nové Strašecí postrádám
  Ve městě Nové Strašecí (nejméně) postrádám
Jste spokojen/a s hustotou a návazností cyklostezek ve městě Nové Strašecí a jeho okolí? Jsem zcela spokojen/a.
Jsem spíše spokojen/a.
Jsem spíše nespokojen/a.
Jsem zcela nespokojen/a.
Co byste dále navrhoval/a zlepšit v oblasti sportu a sportovní infrastruktury?

Na závěr Vás prosíme o několik údajů o Vás, abychom mohli dotazník lépe vyhodnotit. Označte prosím údaj, který se na Vás vztahuje:

Věk 15-19 let
20-35 let
36-50 let
51-65 let
66 let a více
Počet dětí (mladších 18 let) ve Vaší domácnosti 0 | 1 | 2 | 3 | 4 a více
Máme v domácnosti dítě/děti ve věku 0 – 6 let
7 – 13 let
14 – 17 let
Jste: muž | žena
Jste: student/-ka, učeň/učnice
důchodce/-kyně
zaměstnanec/-kyně
nezaměstnaný/-á
podnikatel/-ka
osoba trvale pečující o dítě (RD) nebo jinou osobu blízkou
Máte v domácnosti: auto
psa
Vaše dosažené vzdělání: základní
vyučený/á
středoškolské s maturitou
vysokoškolské (včetně Bc.)
Dojíždíte za prací či studiem? ano
Bydlíte: v bytovém či panelovém domě
v řadovém nebo samostatném rodinném domě
Vy osobně nebo Vaše rodina ve městě navštěvujete nebo využíváte: zařízení a služby pro seniory
dětská hřiště
sportoviště
kroužky, kluby
kulturní a sportovní akce, NKC
knihovnu
školku
školu
družinu
městský úřad
TSNS (Technické služby), sběrný dvůr
lékařské služby
Jak získáváte informace o dění ve městě: WWW stránky města
MěÚ
NS měsíčník
Rakovnický deník, Raport
Facebook
nezajímá mě to
Třídíte odpad? ano

Kliknutím na mapě vyznačte prosím oblast Vašeho bydliště (po najetí myší se zobrazí bližší popis).

Nádražní, Rudská, Rakovnické sídliště, Rabasova, Mackova hora atd. školka U Lesíka, Jungmannova, Al. Jiráska, 1. máje, Na Spravedlnosti, Molkova, atd. Hamiro, Fortna, Zahradní, Žižkovo nám., Čsl. armády, Tovární, Buková, Čelechovická Pecínov Mšecké sídliště, hala BIOS, Karlovarská, U Stadionu, J. Šotky, atd. Komenského náměstí, Okružní, Palackého, Havlíčkova Křivoklátská, Topinkova

Vybraná oblast:


Ochrana proti spamu: 1+1=